Projectbeheer

Projectmanager

 

 

 

 

Er zijn drie soorten projectmanagers. Bedrijfsprojecten waaraan werknemers van een onderneming deelnemen, worden gewoonlijk uitgevoerd door onafhankelijke projectmanagers, terwijl bedrijfsprojecten waaraan de aandeelhouders van een onderneming deelnemen, zoals energie en mijnbouw, projectbeheer vereisen door managers die ook in die bedrijfstakken werkzaam zijn.

Onafhankelijken zijn meestal projectmanagers op contractbasis die een kantoor hebben, vergaderingen bijwonen, notulen maken en het werk vooruit plannen. Hun voornaamste taak is het bijeenbrengen van verschillende professionals met verschillende verantwoordelijkheden en het maken van gedetailleerde plannen voor elk onderdeel van het project.

In de dienstensector zijn er bijna altijd onafhankelijke aannemers (kortweg “independent contractors”) waarmee een onderneming een contract kan sluiten, en hoewel van hen kan worden verwacht dat zij een groot deel van de bouw, het onderhoud en de inkoop voor hun rekening nemen, schuiven zij over het algemeen niet het grootste deel van de taken af op andere mensen.

Vanuit het oogpunt van de klant is het gebruik van projectbeheersoftware zeer belangrijk, aangezien ontwerp en uitvoering vaak worden uitgevoerd door individuen die niet over de nodige ervaring beschikken om de details uit te zoeken en het hele proces te overzien. De projectbeheersoftware kan de problemen oplossen en alle problemen aanpakken als onderdeel van het proces.

Als projectmanagers zult u ook de verschillende onderdelen van een project moeten leiden, bv. de belangrijkste belanghebbenden, degenen die betrokken zijn bij het projectbeheer, belanghebbenden met informatie/verzoeken in verband met het project en contractanten die verantwoordelijk zijn voor de orkestratie, financiering, uitvoering enz.

Als projectmanagers zult u “verstaanders” zijn die graag bij de besprekingen worden betrokken, evenals “ingenieurs” die problemen en probleemoplossingen en doelstellingen kunnen specificeren, zodat het hele team het eens is over het algemene projectplan, en ook “ontwerpers”. Met andere woorden, u moet weten hoe u de projectmanagementsoftware moet gebruiken om de normen te harden, en het protocol van hoge kwaliteit te implementeren dat het hele team zou helpen om op één lijn te blijven en een product (of in sommige gevallen een bedrijfsproces) op een professionele manier te helpen opleveren.

De projectmanager zal ook worden betrokken bij het uiteindelijke ontwerpproces, dit vanwege het feit dat de projectmanager zich bewust is van en inzicht heeft in de conceptuele doeleinden en de waargenomen risico’s van het produkt, alsmede de vaardigheden die hij aan de dag legt bij het daadwerkelijk uitvoeren van het werkonderdeel.

Tabel met sterke en zwakke punten van een projectmanager Als we de blogberichten mogen geloven, zal projectmanagementsoftware niet worden gebruikt om projectmanagement in de dienstensector te vergemakkelijken, maar om projectmanagement door bedrijven mogelijk te maken, en een bedrijf is elk bedrijf in elke sector dat van tijd tot tijd zaken doet in de dienstensector, waarbij het kan gaan om: – een overheidsorgaan (b.v. Ministerie van Arbeid, Vervoer, Volksgezondheid, Landbouw, Milieu, Informatietechnologie, enz.) – een orgaan uit de sociale sector (b.v. afdeling Overheidsbetrekkingen, hoeft niet eens arbeid of sociale sector te zijn) – een bedrijf met als hoofdfunctie de bevoorrading (b.v. Fabricage, Handel, Koophandel), dat niet zoveel inkomsten verwerft als het levert (b.v. Particuliere Ondernemingen, Acquisitie Consultants, Particuliere Investeringen) Als de bouw in de bovenstaande lijst serieus wordt genomen, dan helpt projectmanagement bij het motiveren van mensen of teams op het terrein. In een periode van economische tegenspoed in het land zijn een goed management van teams en bekwame managers erkend als een sleutelfactor om een groot deel van deze activiteit winstgevend te maken. Tenslotte helpt projectbeheer bij het geheimhouden van informatie over een onderneming, om financiële documenten over te brengen of uit te wisselen, alsmede de doelstellingen voor de verwezenlijking van het project en de daarmee samenhangende tijdschema’s. Geheimhouding is een zegen voor het systeem, want als het niet goed wordt beheerd, kan elk bedrijf op dit moment worden opengeblazen.

lees meer:

projectplanning

intercultural