Bedrijfsboekhouding

Administratiekantoor Leiden

 

 

 

 

De bedrijfsstructuur kan zowel een eenmanszaak als een personenvennootschap zijn, maar beide hebben verschillende aspecten waaraan een dergelijke vennootschap moet voldoen. Als een eenmanszaak bijvoorbeeld als een LLC is opgezet, is de tweeledige vennoot de zelfstandige vennoot. Als een dergelijke onderneming als C Corporation opereert, worden haar behoeften uiteindelijk vervuld door de bedrijfsactiviteiten. De formaliteiten zijn niet anders, maar het papierwerk is anders.

De bedrijfsboekhouding wordt meestal uitgevoerd door een boekhouder of een administratiekantoor in een “verjaardagsmodel”, een proces in twee stappen waarbij de boekhouder en de bedrijfseigenaar betrokken zijn. Volgens de belastingcommissaris van de staat van kalenderjaar of in sommige gevallen elk boekjaar, en de winstgevendheid van het bedrijf wordt geëvalueerd. Vervolgens wordt de inkomstenbelastingaangifte van het bedrijf opgesteld. Uit een uitsplitsing van deze aangifte blijkt dat de meeste kosten in verband met de vergunning en de exploitatie worden ingediend, en vervolgens wordt de bottom-line door de Taxcer als correct geverifieerd. Het bedrijf wordt dan opnieuw beoordeeld als rechtmatig, en zijn belastingbegroting wordt opgesteld.

Is het voertuig volledig in orde?

Klinkt eenvoudig, maar wanneer een bedrijf in meerdere landen actief is, zijn de regels van het land waar het hoofdkantoor is gevestigd van het grootste belang. Het kan een heel stressvolle taak worden om in het belastingjaar van een buitenlandse onderneming te voldoen aan de zakelijke eisen van de autoriteit van het thuisland.

De plaatselijke wet heeft betrekking op de belasting van ondernemingen in buitenlandse handen, zodat een onderneming die gedurende drie of meer jaren van buiten het land opereert, geacht wordt binnen de eigen belastingdienst werkzaam te zijn. In elk van deze bedrijfsjaren is de belastingplichtige voor de belasting over de schijven van een onderneming U.S.C.A., de autoriteit van het land van herkomst van de onderneming.

In 2008 bijvoorbeeld diende de IRS voor 12 700 gecontroleerde aangiften een gewijzigde aangifte in, wat neerkomt op een gemiddelde van 31 aangiften per maand. Een aangifte in oktober met één verlengingsplicht kan tot gevolg hebben dat de aangifte slechts twee en een halve week later, op 30 oktober, moet worden ingediend. Het te laat indienen van een aangifte kan leiden tot boetes, samen met rente.

De Amerikaanse belastingplichtige in moet een IRS-formulier 2555 bedrijfsmilieuheffing indienen. Een dergelijk formulier zal leiden tot een aanslag van de geschatte inkomstenbelasting voor 2008. De rente en boetes kunnen worden gecompenseerd door het indienen van een gewijzigde aangifte. De boete voor te laat ingediende geschatte belastingen is groter dan de boete voor te laat betaalde belastingen.

Boetes, rente en dwangsommen moeten volledig worden betaald op de vervaldatum van uw inkomstenbelastingaangifte, inclusief verlengingen.

Inkomstenbelastingaangiften kunnen op elk moment worden ingediend. De vervaldatum van een aangifte of van eventuele verlengingen kan telkens vallen wanneer de aangifte wordt ingediend.

Inkomsten en belastingaangiften worden ingediend bij de Secretaris van de Schatkist. Het ondertekenen van een belastingaangifte als niet-ingezetene is op zichzelf al een daad van opzet. Deze opzet moet noodzakelijkerwijs aanwezig zijn indien het de bedoeling is een specifieke belasting of heffing in te houden.

De inkomstenbelastingaangifte wordt ingediend door de bedrijfseigenaar. Daarnaast worden bedrijfsaangiften ingediend bij de SSA/SOR. Indien de belastingaangifte niet bij de SSA/SOR wordt ingediend, kan dit tot een belastingaanslag leiden. In een dergelijk geval moet de bedrijfsleider de aangifte op naam van de bedrijfseigenaar indienen.

lees meer:

administratiekantoor noordwijk

administratiekantoor voorhout